Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này quy định cách thức mà trong đó Asia Tourist thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi người, một "Người dùng") của trang web www.asiatourist.com.vn ("Trang web"). Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang web này và tất cả các sản phẩm và dịch vụ do Châu Á cung cấp.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn) khi Người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đặt hàng và kết nối với các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu, nếu thích hợp, tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến Trang web nhất định.

Thông tin nhận dạng không phải cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng không phải cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Trang của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng có nghĩa là kết nối với Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie của trình duyệt Web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt các cookie vào ổ cứng để lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn để thiết lập trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc để thông báo cho bạn khi các cookie đang được gửi đi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

phptravel có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

- Cải thiện dịch vụ khách hàng
Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và hỗ trợ nhu cầu hiệu quả hơn.
- Để cá nhân hoá trải nghiệm người dùng
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách thức Người dùng của chúng tôi sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang của chúng tôi.
- Hoàn thiện trang web
Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi mà bạn cung cấp để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
- Để xử lý thanh toán
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà Người dùng cung cấp về bản thân khi đặt hàng chỉ để cung cấp dịch vụ cho đơn đặt hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bên ngoài ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.
- Gửi email định kỳ
Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi Thông tin người dùng và cập nhật liên quan đến đơn hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu, câu hỏi, và / hoặc các yêu cầu khác của họ. Nếu Người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, vv. Nếu bất kỳ lúc nào Người dùng muốn hủy đăng ký nhận email tương lai, họ có thể làm do đó, bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi.
Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để thu thập, lưu giữ và xử lý dữ liệu thích hợp để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang của chúng tôi.

Trao đổi dữ liệu cá nhân và nhạy cảm giữa trang web và người dùng của nó diễn ra trên một kênh truyền thông được bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký số.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc thuê Thông tin nhận dạng cá nhân của Người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh của chúng tôi, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên.

Thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Asia Tourist có quyền tự do cập nhật chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này một cách định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Việc bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với chính sách và điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng thay đổi cho chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật, các thông lệ của trang này, hoặc các giao dịch của bạn với trang này, hãy liên hệ với chúng tôi.loading

Thanks for choosing ASIA TOURIST

Please wait while we are loading

Asia Tourist JSC